Poojya Shree Shree Amma Radhekrishna Sathsang Trust (Regd.)

(Registration no: E-3530 Thane)

18/17, Sriram Colony, Tambaram Sanatorium, Chennai-600047, Tamilnadu,  South India.

Telephone : 044-22237769

201,Chandresh Apartments, Gandhi Nagar, Dombivli East-421204, Thane District, Maharashtra, India.

Telephone : 0251-2821579

Poojya Shree Shree Amma's Sishyar

Mahan Brahma shree Gopalavallidasar's

Vedharahasyam

The Free Tamil Spiritual E-Zine on 20th of Every Month !

Sarvam Samarpanam      Kunthi Sthuthi 

Sri YathirajaVaibhavam     Mukuntha Mala 

Aanantha Rahasyam 

 

 

Radhekrishna Krishnaradhe Radhekrishna Krishnaradhe Radhekrishna Krishnaradhe Radhekrishna Krishnaradhe

 

! ! ! Jay Shree Poojya Shree Shree Amma ! ! !

* * * Jay Shree Radhekrishna Sath Sangam * * *

! ! ! Jay Shree Radhekrishna ! ! !