Aanandha Mangala Karunaa MahathiJay Shree Poojya Shree Shree Amma

Gurujiammavin  Priya  Sishyar

Mahaan Brahma Shri Gopalavallidasar

Pundalika Saarikaa Baktha Naahi ... Pandari Saarikaa Kshethra Naahi ...

Thukaaram Saarikaa Sathguru Naahi ...Vittobaa Saarikaa Dhaiva Naahi...

 

 No bhaktha(devotee) is like Pundalika ...  No Kshetra is like Pandari(pandarpur) ...

There is no sathguru like Sant Tukaram ...There is no God like Vitobba ...

 

Pravachan on Santh Tukaram from 13th October to 22nd October, 2005

At

Vignahartha Hall. Manpada Road, Dombivli (East), Mumbai, Maharashtra, India.

Click....Save & Hear........

 

13/10/05 1 2 3 4
14/10/05 1 2 3 4
15/10/05 1 2 3 4
16/10/05 1 2 3 4
17/10/05 1 2 3 4
18/10/05 1 2 3 4
19/10/05 1 2 3 4
20/10/05 1 2 3 4
21/10/05 1 2 3 4
22/10/05 1 2 3 4

Home Back E-mail

You Are Fortunate Devotee

Counters
Counters